Den pædagogiske hverdag

Vi har fokus på at skabe nysgerrige børn og være i børnehøjde.  Vi arbejder på både på tværs af stuerne og stuevis og så vidt det er muligt i mindre grupper for at tilgodese det enkelte barn, skabe stjernestunder og fordybelse. Vi bruger vores legeplads og naturen omkring os som et udendørs læringsrum, hvor alt lige fra snegle til bladene på træerne bliver undersøgt og snakket om. 

I året 2018/19 har vi valgt et overordnet tema SPROG og NATUR. Vi har særligt fokus på arbejdet med sprog, sociale relationer og brobygning.

Det betyder, at vi tilbyder børnene ture ud af huset., Deltagelse i sproglige værksteder og  aldersopdelte aktiviteter. Derudover får børnene mulighed for at se 2 teaterforestillinger om året, i aldersopdelte grupper.