Økonomi i forbindelse med frokostordningerne

Indførelsen af en frokostordning medfører udover den direkte udgift til mad og råvarer også indirekte eller afledte udgifter. Den største afledte udgift ved egen tilberedning er løn til køkkenpersonale. De mindre afledte udgifter kan være et øget forbrug til energi og renovation.

Udgiften afhænger af hvilken leverandør der vælges og hvor mange timer køkkenpersonalet ansættes.

Taksten for en eventuel frokostordning vil være mellem 550 til 600kr. pr. barn. Børn med friplads er fritaget for betaling, ligesom delvis friplads og søskende ydes nedsat betaling for frokostordningen.

Tildelingen af budget til madvarer skal også dække f.eks. rengøringsartikler og leverandørens transport af varerne til institutionen.

 

Vigtig information

Det er den økonomiske størrelse på den enkelte institution der afgør i hvor høj grad der er mulighed for ansættelse af køkkenpersonale, samt hvilken ordning institutionen kan få.