Fravalg af frokostordningen 

Institutionerne skal træffe beslutning om evt. fravalg af frokostordning hvert andet år. I alle institutioner skal der træffes en aktiv beslutning om til- eller fravalg af ordningen. Dette valg skal ske hvert andet år med påbegyndelse d. 1/1. det efterfølgende år. Næste valg 2022, gældende for 2023 til 25.

Som udgangspunkt er det forældreråd/forældrene der har kompetencen til at træffe beslutning om institutionen fravælger frokostordningen. Det anbefales, at forældrerådet går i dialog med den øvrige forældregruppe f.eks. på et forældremøde inden der træffes beslutning.

Frokostordningen kan fravælges ved, at et flertal af forældrene i institutionen stemmer imod. Forældrene har én stemme pr. barn i institutionen.

Det skal understreges, at hvis man IKKE afgiver sin stemme, betragtes ens stemme som et ja.