Allergi

Lovgivningen giver mulighed for, at børn med gennemgribende allergi kan blive undtaget af ordningen.

I Næstved Kommune vil børn med indgribende fødevareallergi kunne blive undtaget af ordningen hvis institutionen vurderer, at den ikke er i stand til at tilbyde et sundt frokostmåltid til barnet, der tager hensyn til barnets særlige behov. Det kan eksempelvis dreje sig om gluten- eller mælke allergi. Afgørelse om fritagelse bliver truffet af lederen af institutionen på baggrund af en erklæring fra en speciallæge, som skal indhentes af forældrene.

Forældrene vil herefter selv skulle medbringe frokost og skal ikke betale taksten for frokostordningen.

Der er ikke mulighed for at undtage enkelte børn fra den kommunale frokostordning på andet grundlag, end at institutionen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et givet barn med et lægedokumenteret behov for specialkost en frokost, der lever op til barnets behov.