Forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene om deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er en vigtig del af det fælles pædagogiske grundlag.

Det gode samarbejde skaber sammenhæng i barnets liv på tværs af hjem og dagtilbud. Det øger både det pædagogiske personales og forældrenes indsigt i barnets liv og skærper opmærksomheden omkring barnets perspektiver.

I Skattekisten lægger vi vægt på at have tid til at tale sammen om barnets trivsel og udvikling, om de små oplevelser i hverdagen, og hvis der sker noget i familien, som kan påvirke barnet.

Forældre bedes følge med i informationen på NemBørn og i vore opslag i institutionen, samt deltage i vore forældremøder og arrangementer, så vidt det er muligt.